The Catholic Church opposes all kinds of assisted reproductive technology and artificial contraception, on the grounds that they separate the procreative goal of marital sex from the goal of uniting married couples. The Catholic Church permits the use of a small number of reproductive technologies and contraceptive methods such as natural family planning, which involves charting ovulation times, and allows other forms of reproductive technologies that allow conception to take place from normative sexual intercourse, such as a fertility lubricant. Pope Benedict XVI had publicly re-emphasised the Catholic Church's opposition to in vitro fertilisation, saying that it replaces love between a husband and wife.[127]
Vzhledem k tomu, že vertikální přenos a vliv koronaviru SARS-CoV-2 na graviditu není dostatečně prozkoumán, mezinárodní odborné společnosti doporučují zvážit možná rizika spojená s těhotenstvím v oblastech zasažených onemocněním SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu preferuje naše klinika zamražení získaných embryí a odložení transferu. Strategie léčby bude vždy posouzena individuálně ošetřujícím lékařem s ohledem na aktuální situaci v ČR a specifika léčeného páru.
Sometimes problems getting pregnant for a second or subsequent time are related to a complication that occurred in a prior pregnancy or prior to delivery (damage to the uterus, for instance). But most often, secondary infertility is caused by the same factors that would cause primary infertility — issues like advanced age, obesity, ovulation problems and so on.
×