Vzhledem k tomu, že vertikální přenos a vliv koronaviru SARS-CoV-2 na graviditu není dostatečně prozkoumán, mezinárodní odborné společnosti doporučují zvážit možná rizika spojená s těhotenstvím v oblastech zasažených onemocněním SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu preferuje naše klinika zamražení získaných embryí a odložení transferu. Strategie léčby bude vždy posouzena individuálně ošetřujícím lékařem s ohledem na aktuální situaci v ČR a specifika léčeného páru.
Using the information that you enter below, this tool allows you to estimate your chance of having a live birth using in vitro fertilization (IVF)—the most common type of Assisted Reproductive Technology (ART). This information is calculated based on the experiences of women and couples with similar characteristics. The estimates are based on the data we have available and may not be representative of your specific experience. Additionally, this IVF success estimator does not provide medical advice, diagnosis, or treatment. Please speak with your doctor about your specific treatment plan and potential for success.
We don't know what causes most cases of secondary infertility, says Jamie Grifo, M.D., Ph.D., program director of the New York University Fertility Center, in New York City. "The majority of the time, though, it reflects the fact that you're older now, so it's simply more difficult to get pregnant." The reality is that for women, fertility peaks at age 25 and drops by half between ages 30 and 40. As we age, egg quality declines and we're more likely to develop fibroids and endometriosis, which contribute to infertility. Other factors such as adding extra weight, taking new meds, or having surgery since your last pregnancy can be an issue. It may also be that your partner's sperm quality or production is now poor.

In vitro fertilisation (IVF) is a process of fertilisation where an egg is combined with sperm outside the body, in vitro ("in glass"). The process involves monitoring and stimulating a woman's ovulatory process, removing an ovum or ova (egg or eggs) from the woman's ovaries and letting sperm fertilise them in a liquid in a laboratory. After the fertilised egg (zygote) undergoes embryo culture for 2–6 days, it is implanted in the same or another woman's uterus, with the intention of establishing a successful pregnancy.
Luteal support is the administration of medication, generally progesterone, progestins, hCG, or GnRH agonists, and often accompanied by estradiol, to increase the success rate of implantation and early embryogenesis, thereby complementing and/or supporting the function of the corpus luteum. A Cochrane review found that hCG or progesterone given during the luteal phase may be associated with higher rates of live birth or ongoing pregnancy, but that the evidence is not conclusive.[79] Co-treatment with GnRH agonists appears to improve outcomes,[79] by a live birth rate RD of +16% (95% confidence interval +10 to +22%).[80] On the other hand, growth hormone or aspirin as adjunctive medication in IVF have no evidence of overall benefit.[30]
×