^ Baker VL, Luke B, Brown MB, Alvero R, Frattarelli JL, Usadi R, et al. (September 2010). "Multivariate analysis of factors affecting probability of pregnancy and live birth with in vitro fertilization: an analysis of the Society for Assisted Reproductive Technology Clinic Outcomes Reporting System". Fertility and Sterility. 94 (4): 1410–6. doi:10.1016/j.fertnstert.2009.07.986. PMID 19740463.
If a man and woman 35 or younger have had unprotected sex for at least 12 months (or six months if older than 35) without getting pregnant, they should suspect secondary infertility. This especially applies to women older than 30 who have experienced pelvic inflammatory disease, painful periods, irregular menstrual cycles or miscarriages, and to men with low sperm counts.
For most couples having difficulty achieving a pregnancy their chance of achieving a pregnancy is not zero, it is just lower than the average rate of conception—unless both Fallopian tubes are completely blocked, there is no sperm, or the woman never ovulates. Ovulation induction (or superovulation) with IUI helps patients to achieve pregnancy rates closer to the natural per cycle chance of pregnancy for women in their age group who do not have infertility (see fig 1).
Certain kinds of IVF, in particular ICSI (first applied in 1991) and blastocyst transfer (first applied in 1984) have been shown to lead to distortions in the sex ratio at birth. ICSI leads to slightly more female births (51.3% female) while blastocyst transfer leads to significantly more boys (56.1% male) being born. Standard IVF done at the second or third day leads to a normal sex ratio.
s ohledem na poslední informace ohledně šíření koronaviru 2019-nCoV jsme zavedli zvýšená hygienická opatření za účelem ochrany pacientů i personálu kliniky. Klinika i nadále poskytuje zdravotní péči v plném rozsahu, avšak u pacientů ze zasažených oblastí, případně pacientů, kteří tyto oblasti v poslední době navštívili, bude léčba odložena. V případě příznaků respiračních onemocnění žádáme pacienty, aby před příjezdem na kliniku kontaktovali svého lékaře, případně koordinátora a dohodli se na nejvhodnějším postupu.

When you know your menstrual cycle, you improve your chances of getting pregnant. The first phase starts with the first day of bleeding during your period. Your body releases hormones, like follicle-stimulating hormone (FSH), that make the eggs inside your ovaries grow. Between days 2 and 14, those hormones also help thicken the lining of your uterus to get ready for a fertilized egg. This is called the follicular stage.

The best study in the field enrolled 750 women to receive clomid or letrozole, followed them for 5 courses of therapy and revealed that the group receiving letrozole had higher live birth rates and fewer multiple gestations. The data is of exceptional quality, and there’s no reason to believe the conclusion doesn’t also apply to the choice of drugs if these patients proceeded on to IUI.
Vzhledem k tomu, že vertikální přenos a vliv koronaviru SARS-CoV-2 na graviditu není dostatečně prozkoumán, mezinárodní odborné společnosti doporučují zvážit možná rizika spojená s těhotenstvím v oblastech zasažených onemocněním SARS-CoV-2. Z tohoto důvodu preferuje naše klinika zamražení získaných embryí a odložení transferu. Strategie léčby bude vždy posouzena individuálně ošetřujícím lékařem s ohledem na aktuální situaci v ČR a specifika léčeného páru.
×